Η έσω δερμοσυνδεσμοτομή και τα αποτελέσματα αυτής κατά της συγγενούς ραιβοποδίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1037266 705 Read counter

Original Title:
Η έσω δερμοσυνδεσμοτομή και τα αποτελέσματα αυτής κατά της συγγενούς ραιβοποδίας
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Creator:
Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Σαράντης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Musculoskeletal diseases
Pages (from-to):
96-104
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.