Ο υπερινσουλινισμός

Paper in Honorific Edition uoadl:1037304 771 Read counter

Original Title:
Ο υπερινσουλινισμός
Languages of Item:
Greek
Deutsche
French
Creator:
Φλώρος, Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Hemic and lymphatic diseases
Keywords:
Σακχαρώδης διαβήτης
Pages (from-to):
157-172
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.