Η διασωλήνωσις του λάρυγγος και αι εγχύσεις φαρμάκων εις τον πνεύμονα παρά τω Ιπποκράτει

Paper in Honorific Edition uoadl:1037259 706 Read counter

Original Title:
Η διασωλήνωσις του λάρυγγος και αι εγχύσεις φαρμάκων εις τον πνεύμονα παρά τω Ιπποκράτει
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Creator:
Θωμόπουλος, Ιάκωβος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Respiratory tract diseases
Other subject categories:
Analytical, diagnostic, therapeutic techniques and equipment
Pages (from-to):
91-95
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.