Η πιθανωτέρα αιτιολογία του Βιλχαρζιακού καρκίνου της κύστεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1037252 765 Read counter

Original Title:
Η πιθανωτέρα αιτιολογία του Βιλχαρζιακού καρκίνου της κύστεως
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Creator:
Διαμαντής, Αργύρης Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Neoplasms
Keywords:
Καρκίνος
Pages (from-to):
84-90
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.