Κλινική συμβολή εις την μελέτην της γαστρικής συφιλίδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037282 702 Read counter

Original Title:
Κλινική συμβολή εις την μελέτην της γαστρικής συφιλίδος
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Creator:
Γούττας, Αρκάγαθος
Λέφας. Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Clinical medicine
Other subject categories:
Digestive system diseases
Pages (from-to):
118-130
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.