Τραύμα και πνευμονική φυματίωσις

Paper in Honorific Edition uoadl:1037287 463 Read counter

Original Title:
Τραύμα και πνευμονική φυματίωσις
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Creator:
Βεγκλίδης, Ι. Ν.
Main subject category:
Respiratory tract diseases
Other subject categories:
Wounds and injuries
Pages (from-to):
131-141
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.