Πανηγυρικόν τεύχος επί τη εβδομηκονταετηρίδι του καθηγητού Μαρίνου Γερουλάνου

Honorific Edition uoadl:1002456 4957 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Πανηγυρικόν τεύχος επί τη εβδομηκονταετηρίδι του καθηγητού Μαρίνου Γερουλάνου
Languages of Item:
Greek
French
Deutsche
Honored person or collectivity:
Γερουλάνος, Μαρίνος
Publisher:
Τύποις Πυρσού
Year of publication:
1939
Place of publication:
Αθήναι
Number of pages:
565
Bib number:
434793
Usher Number:
920 ΓερΜ π 1939

Φίλτρο

 

21. Πειραματικαί έρευναι προς σπουδήν της καταγωγής των ασσαλείων σωματίων του θυμού αδένος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037316
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φωτάκης, Β. Α.
Λιμπεράτος, Σ. Ν.
Main subject category:
Pathology

22. Η υποτροπή των βουβωνοκηλών και τα αίτια αυτής

Paper in Honorific Edition uoadl:1037321
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χατζηπέτρος, Π.
Main subject category:
Digestive system diseases

23. Περιπτώσεις τραυματικής εγκεφαλοκήλης μετά πολλαπλών αποστημάτων

Paper in Honorific Edition uoadl:1037325
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κωτσονόπουλος, Ν. Ε.
Main subject category:
Nervous system diseases

24. Επί της περισφίγξεως των επιπλοϊκών αποφύσεων του παχέος εντέρου μετά περιγραφής ιδίας περιπτώσεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1037328
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κωτσονόπουλος, Ν. Ε.
Main subject category:
Digestive system diseases

25. Οικογενειακή εχινοκοκκίασις

Paper in Honorific Edition uoadl:1037331
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαραγκός, Γεώργιος Νικ.
Main subject category:
Pathologic conditions, signs and symptoms

26. Η συχνότης των ομάδων του αίματος εν Ελλάδι

Paper in Honorific Edition uoadl:1037338
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαμάρκος, Π.
Σκλέπας, Π.
Main subject category:
Hemic and lymphatic diseases

27. Περί της πνευμονιοκοκκικής περιτονίτιδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037344
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λαμπίρης, Σπυρ. Θ.
Main subject category:
Respiratory tract diseases

28. Αι κήλαι του τρήματος του Winslow

Paper in Honorific Edition uoadl:1037349
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κουριάς, Βασίλειος Γ.
Main subject category:
Wounds and injuries

29. Αι εμφράξεις του μυοκαρδίου εντοπισμός και κλινικαί μορφαί αυτών

Paper in Honorific Edition uoadl:1037355
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αυγερινός, Χ. Δ.
Main subject category:
Cardiovascular diseases

30. Επί μιας περιπτώσεως μητροπλακουντικής αποπληξίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1037359
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μαρούδης, Γεώργιος Δ.
Main subject category:
Female urogenital diseases

31. Περί της οπισθοαγγειακής επικτήτου μετατοπίσεως του αυχένος της χοληδόχου κύστεως και του κυστικού πόρου κατά τίνας χρόνιας χολοκυστίτιδας

Paper in Honorific Edition uoadl:1037363
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αλιβιζάτος, Κωνσταντίνος Ν.
Main subject category:
Medicine

32. Επί της παθογένειας της μελανής τριχωτής γλώσσης

Paper in Honorific Edition uoadl:1037367
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αναγνώστου, Ιωάννης Λ.
Main subject category:
Pathologic conditions, signs and symptoms

33. Αι λανθάνουσαι μαστοειδιτιδες και το χολεροειδές σύνδρομον των βρεφών

Paper in Honorific Edition uoadl:1037373
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπρίσκας, Σωτήριος Β.
Main subject category:
Medicine

34. Οξύς ολικός ειλεός του στομάχου

Paper in Honorific Edition uoadl:1037376
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδημητρίου, Β.
Main subject category:
Digestive system diseases

35. Παρατηρήσεις επί της επουλώσεως των άσηπτων εγχειρητικών τραυμάτων και των επιπλοκών αυτών

Paper in Honorific Edition uoadl:1037380
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παρασκευάς, Μιχαήλ
Κοκλανάκης, Γεώργιος
Main subject category:
Analytical, diagnostic, therapeutic techniques and equipment

36. Όγκος του εγκεφάλου και αντίδρασις του εγκεφαλικού ιστού

Paper in Honorific Edition uoadl:1037389
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αναστασόπουλος, Γεώργιος Κ.
Main subject category:
Nervous system diseases

37. Συμπεράσματα επί δύο περιπτώσεων φυματιωδούς σπονδυλίτιδος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037391
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λοβέρδος, Σταμάτιος
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

38. Περί της εγχειρητικής θεραπείας της φυματιώσεως του γόνατος

Paper in Honorific Edition uoadl:1037394
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σιγαλός, Παναγιώτης Ι.
Main subject category:
Musculoskeletal diseases

39. Συμβολή εις την μελέτην των μετατραυματικών αποφρακτικών ενδαρτηριτιδών

Paper in Honorific Edition uoadl:1037397
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Προπατορίδης, Ι. Θ.
Main subject category:
Medicine

40. Τα αποτελέσματα της δι'ινσουλίνης και της δια cardiazol θεραπείας της σχιζοφρένειας

Paper in Honorific Edition uoadl:1037404
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βλαβιανός, Γεώργιος Ι.
Main subject category:
Mental disorders