Υπερμεγέθης λίθος της ουροδόχου κύστεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1037434 175 Read counter

Original Title:
Υπερμεγέθης λίθος της ουροδόχου κύστεως
Languages of Item:
Greek
Deutsche
French
Creator:
Αστεριάδης, Ι. Δ.
Main subject category:
Female urogenital diseases
Other subject categories:
Male urogenital diseases
Pages (from-to):
447-449
Notes:
Περιλαμβάνει περίληψη στα γαλλικά και γερμανικά
The digital material of the item is not available.