Το μοντέλο σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού για το Κέντρο Εκπαίδευσης Κρατουμένων - Κορυδαλλού

Conference Paper uoadl:1038550 681 Read counter

Original Title:
Το μοντέλο σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού για το Κέντρο Εκπαίδευσης Κρατουμένων - Κορυδαλλού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χαμηλάκη, Ευφροσύνη
Μπακόλας, Δημήτρης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Informatics in education
Other subject categories:
Adult education
Keywords:
Σωφρονισμός
Pages (from-to):
153-163
The digital material of the item is not available.