4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2

Conference Proceedings uoadl:1001800 4788 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Publisher:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Editor:
Κοίλιας, Χρήστος
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Informatics in education
Computer Security
Networks and Telecommunications
Artificial Intelligence
Number of pages:
686
Bib number:
351140
Usher Number:
004 Πσπ π[19--] 2

Φίλτρο

 

1. Optimised update of 2-dimensional interval relations

Conference Paper uoadl:1038483
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Manolopoulos, Yiannis
Lorentzos, Nikos A.
Main subject category:
Databases and Information Systems

2. A dynamic-logic-based deductive database manipulation language

Conference Paper uoadl:1038490
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Cao, Hua
Bell, D.A.
Hull, M.E.C.
Main subject category:
Databases and Information Systems

3. A functional framework to study operators extracting summeries from databases

Conference Paper uoadl:1038496
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Castillo, Maria Teresa
Reitz, Philippe
Main subject category:
Databases and Information Systems

4. Οργάνωση και πληθύσμωση βάσεων πληροφοριών λογισμικού: το παράδειγμα SIB -WooRKS

Conference Paper uoadl:1038507
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βλοντάκης, Γιώργος
Πετρά, Ελένη
Χαραλαμπίδης, Γιάννης
Main subject category:
Databases and Information Systems

5. Proposed teleworking plattform for workstations supporting multimedia medical applications

Conference Paper uoadl:1038516
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Orphanos, George
Kanellopoulos, Dimitris
Koubias, Stavros
Papadopoulos, George A.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

6. Comparative study of transport layer protocols for multimedia applications

Conference Paper uoadl:1038524
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κασαπίδης, Π.
Βασιλάκης, Κ.
Νικολαΐδου, Μαρία
Βότσης, Γρηγόρης
Πρόνιος, Ν.
Georgiadis, Panagiotis
Main subject category:
Networks and Telecommunications

7. JBIG under windows

Conference Paper uoadl:1038530
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Bakalidis, A.
Tsompanopoulos, A.
Chamzas, C.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

8. Gepriam: ένα σύστημα συγγραφής για εφαρμογές που διδάσκουν μεθοδολογίες

Conference Paper uoadl:1038535
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kameas, Achilles D.
Pintelas, Panayotis E.
Δίπλας, Κώστας
Main subject category:
Informatics in education

9. Microprogrammable educational system for computer architecture laboratories

Conference Paper uoadl:1038544
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Nikolos, D.
Aggelis, D.
Kalamatianos, J.
Kalampoukas, L.
Main subject category:
Informatics in education

10. Το μοντέλο σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού για το Κέντρο Εκπαίδευσης Κρατουμένων - Κορυδαλλού

Conference Paper uoadl:1038550
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χαμηλάκη, Ευφροσύνη
Μπακόλας, Δημήτρης
Main subject category:
Informatics in education

11. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα εξαγωγής διανυσμάτων δοκιμής

Conference Paper uoadl:1038556
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Nikolos, D.
Τσιατούχας, Γ.
Μητάκος, Θ.
Main subject category:
Informatics in education

12. Αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιατρικού φακέλου ασθενών

Conference Paper uoadl:1038567
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βενιέρης, Α.
Βασιλακόπουλος, Γ.
Main subject category:
Databases and Information Systems

13. BDB: ένα πληροφοριακό σύστημα για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου

Conference Paper uoadl:1038586
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ανωγειανάκης, Γ.
Κροτοπούλου, Α.
Spirakis, P. G.
Τέρπου, Δ.
Τσακαλίδης, Αθανάσιος
Main subject category:
Databases and Information Systems

14. Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος εμπειρογνώμονα για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Conference Paper uoadl:1038609
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδάκης, Σ.
Τζωρτζίδης
Βασιλάκος, Π.
Χασαπόπουλος, Ι.
Papadakis, Nikos
Μητακίδης, Γ.
Main subject category:
Databases and Information Systems

15. Ανάλυση λειτουργικότητας - απόδοσης διασυνδεδεμένων τοπικών δικτύων σε περιβάλλον κατανεμημένης βάσης ιατρικών πληροφοριών

Conference Paper uoadl:1038619
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπόζιος, Ε.
Pombortsis, Andreas
Main subject category:
Networks and Telecommunications

16. Έμπειρα ιατρικά συστήματα. Η οριοθέτηση της αστικής ευθύνης κατά την ηλεκτρονική διάγνωση και θεραπεία ασθενειών

Conference Paper uoadl:1038626
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μούζουλας, Γιώργος Αντ.
Main subject category:
Civil Law

17. Desing and implementation of secure database systems

Conference Paper uoadl:1038633
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Pangalos, G.
Sanders, Peter
Main subject category:
Computer Security

18. Ασφάλεια δικτύων και αυθεντικοποίηση

Conference Paper uoadl:1038641
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αλεξανδρής, Ν.
Χρυσικόπουλος, Β.
Burmester, M.
Main subject category:
Computer Security

19. Systematic synthesis of extended transactions

Conference Paper uoadl:1038651
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Chrysanthis, Panos K.
Ramamritham, Krithi
Main subject category:
Databases and Information Systems

20. Ενημέρωση σχεσιακών όψεων που βασίζονται σε θήτα - συνδέσεις

Conference Paper uoadl:1038656
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πλέσσα, Π. Ν.
Γιαννακουδάκης, Ε. Ι.
Main subject category:
Databases and Information Systems