Ασφάλεια δικτύων και αυθεντικοποίηση

Conference Paper uoadl:1038641 677 Read counter

Original Title:
Ασφάλεια δικτύων και αυθεντικοποίηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αλεξανδρής, Ν.
Χρυσικόπουλος, Β.
Burmester, M.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Computer Security
Other subject categories:
Networks and Telecommunications
Pages (from-to):
249-256
The digital material of the item is not available.