4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001800 5097 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 2
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Αγγλικά
Συλλογικό όργανο:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Εκδότης:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Επιμελητής:
Κοίλιας, Χρήστος
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Τεχνητή Νοημοσύνη
Αριθμός σελίδων:
686
Bib number:
351140
Ταξιθετικός αριθμός:
004 Πσπ π[19--] 2

Φίλτρο

 

1. Optimised update of 2-dimensional interval relations

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038483
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Manolopoulos, Yiannis
Λορέντζος, Νίκος Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

2. A dynamic-logic-based deductive database manipulation language

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038490
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Cao, Hua
Bell, D.A.
Hull, M.E.C.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

3. A functional framework to study operators extracting summeries from databases

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038496
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Castillo, Maria Teresa
Reitz, Philippe
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

4. Οργάνωση και πληθύσμωση βάσεων πληροφοριών λογισμικού: το παράδειγμα SIB -WooRKS

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038507
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βλοντάκης, Γιώργος
Πετρά, Ελένη
Χαραλαμπίδης, Γιάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

5. Proposed teleworking plattform for workstations supporting multimedia medical applications

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038516
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Orphanos, George
Kanellopoulos, Dimitris
Koubias, Stavros
Papadopoulos, George A.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

6. Συγκριτική μελέτη πρωτοκόλλων επιπέδου μεταφοράς για εφαρμογές πολυμέσων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038524
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κασαπίδης, Π.
Βασιλάκης, Κ.
Νικολαΐδου, Μαρία
Βότσης, Γρηγόρης
Πρόνιος, Ν.
Γεωργιάδης, Παναγιώτης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

7. JBIG under windows

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038530
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Bakalidis, A.
Tsompanopoulos, A.
Chamzas, C.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

8. Gepriam: ένα σύστημα συγγραφής για εφαρμογές που διδάσκουν μεθοδολογίες

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038535
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καμέας, Αχιλλέας
Πιντέλας, Παναγιώτης
Δίπλας, Κώστας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

9. Microprogrammable educational system for computer architecture laboratories

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038544
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολός, Δ.
Aggelis, D.
Kalamatianos, J.
Kalampoukas, L.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

10. Το μοντέλο σχεδίασης του εκπαιδευτικού λογισμικού για το Κέντρο Εκπαίδευσης Κρατουμένων - Κορυδαλλού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038550
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Χαμηλάκη, Ευφροσύνη
Μπακόλας, Δημήτρης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

11. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα εξαγωγής διανυσμάτων δοκιμής

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038556
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Νικολός, Δ.
Τσιατούχας, Γ.
Μητάκος, Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση

12. Αρχιτεκτονική ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιατρικού φακέλου ασθενών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038567
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βενιέρης, Α.
Βασιλακόπουλος, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

13. BDB: ένα πληροφοριακό σύστημα για τη χαρτογράφηση του ανθρώπινου εγκεφάλου

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038586
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ανωγειανάκης, Γ.
Κροτοπούλου, Α.
Σπυράκης, Παύλος
Τέρπου, Δ.
Τσακαλίδης, Αθανάσιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

14. Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος εμπειρογνώμονα για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038609
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαδάκης, Σ.
Τζωρτζίδης
Βασιλάκος, Π.
Χασαπόπουλος, Ι.
Παπαδάκης, Νίκος
Μητακίδης, Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

15. Ανάλυση λειτουργικότητας - απόδοσης διασυνδεδεμένων τοπικών δικτύων σε περιβάλλον κατανεμημένης βάσης ιατρικών πληροφοριών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038619
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μπόζιος, Ε.
Πομπόρτσης, Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

16. Έμπειρα ιατρικά συστήματα. Η οριοθέτηση της αστικής ευθύνης κατά την ηλεκτρονική διάγνωση και θεραπεία ασθενειών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038626
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Μούζουλας, Γιώργος Αντ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

17. Desing and implementation of secure database systems

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038633
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πάγκαλος , Γεώργιος
Sanders, Peter
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

18. Ασφάλεια δικτύων και αυθεντικοποίηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038641
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξανδρής, Ν.
Χρυσικόπουλος, Β.
Burmester, M.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

19. Systematic synthesis of extended transactions

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038651
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Chrysanthis, Panos K.
Ramamritham, Krithi
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα

20. Ενημέρωση σχεσιακών όψεων που βασίζονται σε θήτα - συνδέσεις

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038656
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πλέσσα, Π. Ν.
Γιαννακουδάκης, Ε. Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα