Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος εμπειρογνώμονα για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Conference Paper uoadl:1038609 647 Read counter

Original Title:
Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος εμπειρογνώμονα για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαδάκης, Σ.
Τζωρτζίδης
Βασιλάκος, Π.
Χασαπόπουλος, Ι.
Papadakis, Nikos
Μητακίδης, Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Other subject categories:
Nervous system diseases
Wounds and injuries
Keywords:
Πληροφορική στην υγεία
Pages (from-to):
203-214
The digital material of the item is not available.