Ανάλυση λειτουργικότητας - απόδοσης διασυνδεδεμένων τοπικών δικτύων σε περιβάλλον κατανεμημένης βάσης ιατρικών πληροφοριών

Conference Paper uoadl:1038619 670 Read counter

Original Title:
Ανάλυση λειτουργικότητας - απόδοσης διασυνδεδεμένων τοπικών δικτύων σε περιβάλλον κατανεμημένης βάσης ιατρικών πληροφοριών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μπόζιος, Ε.
Pombortsis, Andreas
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Networks and Telecommunications
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Keywords:
Πληροφορική στην υγεία, Ενδονοσοκομειακά συστήματα επικοινωνίας
Pages (from-to):
215-226
The digital material of the item is not available.