Ανάλυση λειτουργικότητας - απόδοσης διασυνδεδεμένων τοπικών δικτύων σε περιβάλλον κατανεμημένης βάσης ιατρικών πληροφοριών

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1038619 673 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάλυση λειτουργικότητας - απόδοσης διασυνδεδεμένων τοπικών δικτύων σε περιβάλλον κατανεμημένης βάσης ιατρικών πληροφοριών
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Μπόζιος, Ε.
Πομπόρτσης, Ανδρέας
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Πληροφορική στην υγεία, Ενδονοσοκομειακά συστήματα επικοινωνίας
Σελίδες (από-έως):
215-226
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.