ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Ολοκληρωμένο σύστημα τηλειατρικής

Conference Paper uoadl:1038866 190 Read counter

Original Title:
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Ολοκληρωμένο σύστημα τηλειατρικής
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τζίβα, Λ.
Μαυρογονάτος, Α.
Γιουβανάκης, Ν.
Παρθένης, Κ.
Δημητριάδης, Β.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Technology - Computer science
Networks and Telecommunications
Keywords:
Πληροφορική στην υγεία, Τηλεματική
Pages (from-to):
543-548
The digital material of the item is not available.