Ένα βασισμένο σε οντότητες μοντέλο δεδομένων και ο μαθηματικός του ορισμός

Conference Paper uoadl:1038899 300 Read counter

Original Title:
Ένα βασισμένο σε οντότητες μοντέλο δεδομένων και ο μαθηματικός του ορισμός
Languages of Item:
Greek
Creator:
Gouscos, Dimitris
Τσαλγατίδου, Αφροδίτη
Halatsis, Costas
Affiliation:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Other subject categories:
Algorithms and Theory of Computation
Computational Mathematics
Pages (from-to):
641-654
The digital material of the item is not available.