Σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος CASE 2ης γενιάς ATLAS (Advance Technology Applicationframework System) για την ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων

Conference Paper uoadl:1038909 193 Read counter

Original Title:
Σχεδίαση και υλοποίηση του συστήματος CASE 2ης γενιάς ATLAS (Advance Technology Applicationframework System) για την ανάλυση και σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Χάλαρης, Ιωάννης
Σαμουρκασίδης, Απόστολος
Πυριόχος, Δ.
Γερόπουλος, Σ.
Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Databases and Information Systems
Pages (from-to):
655-672
The digital material of the item is not available.