Σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας της γεωγραφίας και προυποθέσεις για την επίτευξη τους στην Ελλάδα

Conference Paper uoadl:1039916 425 Read counter

Original Title:
Σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας της γεωγραφίας και προυποθέσεις για την επίτευξη τους στην Ελλάδα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πιπερίδης Παύλος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Geography, Atlases, maps
Other subject categories:
General works
Education
Pages (from-to):
52-54
The digital material of the item is not available.