1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1

Conference Proceedings uoadl:1001890 1705 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Publisher:
Αθανασόπουλος Σ.
Παπαδάμης Σ.
Editor:
Ελλάδα. Υπουργείο Πολιτισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας . Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας
Year of publication:
1987
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
Geography, Atlases, maps
Mathematical geography
Klimatology
Number of pages:
76
Bib number:
435672
Usher Number:
910 ΠΓΣ1987 π 1987 1

Φίλτρο

 

1. Σύντομος ιστορία της εξελίξεως της γεωγραφίας

Conference Paper uoadl:1039872
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αλεξόπουλος Αναστάσιος Αθ.
Main subject category:
Historical geography

2. Φυσική γεωγραφία: κοινωνική επιστήμη

Conference Paper uoadl:1039875
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Papapetrou-Zamani, A.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

3. Έλληνες γεωγράφοι του 18ου αιώνα

Conference Paper uoadl:1039888
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δουζινάς Γεώργιος
Main subject category:
Geography, Atlases, maps

4. Ελληνικά σχολικά εγχειρίδια γεωγραφίας (19ος αιώνας)

Conference Paper uoadl:1039903
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πλουμίδης, Γεώργιος Σ.
Main subject category:
Geography, Atlases, maps

5. Σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας της γεωγραφίας και προυποθέσεις για την επίτευξη τους στην Ελλάδα

Conference Paper uoadl:1039916
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πιπερίδης Παύλος
Main subject category:
Geography, Atlases, maps

6. A comparative evaluation of geography textbooks used in Greece

Conference Paper uoadl:1039937
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καδής Γεώργιος Μ.
Main subject category:
Geography, Atlases, maps

7. The importance of military geography and the problematic of its teaching

Conference Paper uoadl:1039984
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Smokovitis D.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

8. Τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδος και η σχέση τους με τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες ανάπτυξης

Conference Paper uoadl:1040001
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ivantchos George S.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

9. Les chemins de per en Grece

Conference Paper uoadl:1040019
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Fassoulas, Spyridon P.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

10. Regional population planning the case of Greece

Conference Paper uoadl:1040105
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Giafetas G.
Tzougas J.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

11. The spatial distribution of population and occupations in the greater Athens, 1971-81

Conference Paper uoadl:1040113
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σιδηρόπουλος Ηλίας Ε.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

12. A brief statistical analysis of the greek cost and their touristic development

Conference Paper uoadl:1040118
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ivantchos George S.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

13. Beitrag der topographischen karte zu der geologischen forchung

Conference Paper uoadl:1040125
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βαβλιάκης Ε.
Sotiriadis L.
Main subject category:
Geography, Atlases, maps

14. Software system for image processing and classification of remote sensing

Conference Paper uoadl:1040131
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παρθένης Κ.
Βαρουφάκης Σ.
Μουτσούλας Μ.
Karkanis, S. A.
Main subject category:
Geography, Atlases, maps

15. Mathematical study of down cutting and correlation geodynamic

Conference Paper uoadl:1040141
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Katsiboulas S.
Miliaresis G.
Tsinas B.
Firios G.
Main subject category:
Geology

16. The use of the first and second generation unmanned earth resources technology satellites to geosciences. Examples from Greece

Conference Paper uoadl:1040145
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Astaras, Th.
Main subject category:
Geography, Atlases, maps

17. The degree of influence of the wind speed field on human - bioclimatic conditions over the Aegean sea during the summer, (Method and Application)

Conference Paper uoadl:1040148
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Dikaiakos, J.
Nastos, P.
Main subject category:
Geology

18. Acid rain,impacts and its first chemical analysis in the Greek area

Conference Paper uoadl:1040378
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Dikeakos, John G.
Tsitouris Ch. G.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

19. The urban effect on climatic and bioclimatic regime of Athens

Conference Paper uoadl:1040379
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Dikeakos, John G.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

20. Contribution to the study of the mean diurnal temperature range in the area of Greece

Conference Paper uoadl:1040381
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Goutsidou, G.
Makrogiannis, T.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore