Τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδος και η σχέση τους με τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες ανάπτυξης

Conference Paper uoadl:1040001 377 Read counter

Original Title:
Τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδος και η σχέση τους με τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες ανάπτυξης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ivantchos George S.
Affiliation:
ministry of Industry, Energy and Technology
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore
Other subject categories:
General works
Pages (from-to):
78-89
The digital material of the item is not available.