1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001890 1826 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
1ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Αθήνα, 20-22 Φεβρουαρίου 1987) Τόμος 1
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Εκδότης:
Αθανασόπουλος Σ.
Παπαδάμης Σ.
Επιμελητής:
Ελλάδα. Υπουργείο Πολιτισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας . Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας
Έτος έκδοσης:
1987
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες
Μαθηματική Γεωγραφία
Κλιματολογία
Αριθμός σελίδων:
76
Bib number:
435672
Ταξιθετικός αριθμός:
910 ΠΓΣ1987 π 1987 1

Φίλτρο

 

1. Σύντομος ιστορία της εξελίξεως της γεωγραφίας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039872
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αλεξόπουλος Αναστάσιος Αθ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορική Γεωγραφία

2. Φυσική γεωγραφία: κοινωνική επιστήμη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039875
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παπαπέτρου-Ζαμάνη, Αθηνά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

3. Έλληνες γεωγράφοι του 18ου αιώνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039888
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δουζινάς Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

4. Ελληνικά σχολικά εγχειρίδια γεωγραφίας (19ος αιώνας)

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039903
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πλουμίδης, Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

5. Σύγχρονες τάσεις της διδασκαλίας της γεωγραφίας και προυποθέσεις για την επίτευξη τους στην Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039916
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πιπερίδης Παύλος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

6. Συγκριτική αξιολόγηση των εγχειριδίων γεωγραφίας που χρησιμοποιούνται στα σχολεία της Ελλάδας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039937
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καδής Γεώργιος Μ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

7. Η σπουδαιότητα της στρατιωτικής γεωγραφίας και η προβληματική της διδασκαλίας της

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1039984
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σμοκοβίτης Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

8. Τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδος και η σχέση τους με τα γεωγραφικά διαμερίσματα και τις περιφέρειες ανάπτυξης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040001
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ίβαντσος Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

9. Οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040019
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Φασούλας, Σπυρίδων Π.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

10. Περιφερειακός πληθυσμιακός σχεδιασμός η περίπτωση της Ελλάδας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040105
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Τζιαφέτας Γ.
Τζούγαs Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

11. Η χωρική κατανομή του πληθυσμού και της απασχόλησης στην περιφέρεια πρωτεύουσας, 1971-81

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040113
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σιδηρόπουλος Ηλίας Ε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

12. Μια σύντομη στατιστική ανάλυση των ακτών της Ελλάδος και η τουριστική τους αξιολόγηση

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040118
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Ίβαντσος Γεώργιος Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

13. Συμβολή των τοπογραφικών χαρτών στην γεωλογική έρευνα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040125
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Βαβλιάκης Ε.
Σωτηριάδης Λ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

14. Λογισμικό σύστημα επεξεργασίας και ταξινόμησης δορυφορικών εικόνων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040131
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Παρθένης Κ.
Βαρουφάκης Σ.
Μουτσούλας Μ.
Καρκάνης, Σ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

15. Μαθηματική μελέτη της κατά βάθος διαβίωσης και συσχέτιση της με τη γεωδυναμική

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040141
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κατσίμπουλας Σταμάτης
Μηλιαρέσης Γεώργιος
Τσίνας Βασίλειος
Φύριος Γεώργιος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

16. Χρήση των μη επανδρωμένων ερευνητκών δορυφόρων 1ης και 2ης γεγεάς στις γεωεπιστήμες - παραδείγματα από την Ελλάδα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040145
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Αστάρας, Θεόδωρος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία, άτλαντες, χάρτες

17. Ο βαθμός επίδρασης του πεδίου εντάσεως του ανέμου στις ανθρωποβιοκλιματικές συνθήκες του Αιγαίου το θέρος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040148
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δικαιάκος, Ι. Γ.
Νάστος, Παναγιώτης Θ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωλογία

18. Όξινη βροχή, επιπτώσεις και οι πρώτες εκτιμήσεις αυτής στον ελλαδικό χώρο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040378
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δικαιάκος, Ιωάννης Γ.
Τσιτούρης Χ. Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

19. Η αστική επίδραση στο κλιματικό και βιοκλιματικό καθεστώς της Αθήνας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040379
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Δικαιάκος, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία

20. Συμβολή στη μελέτη του ημερήσιου θερμομετρικού εύρους στον Ελλαδικό χώρο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1040381
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Γκουτσίδου-Αθανασίου, Γιαννούλα
Μακρογιάννης, Τιμολέων Ι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία