Μπροστά στις εξελίξεις μέσω της τεχνολογίας

Conference Paper uoadl:1042640 708 Read counter

Original Title:
Μπροστά στις εξελίξεις μέσω της τεχνολογίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τσάγκος, Χρήστος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Technology
Keywords:
Νέες τεχνολογίες
Pages (from-to):
123-130
Notes:
Β' Συνεδρίαση 8/10/2004
The digital material of the item is not available.