10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Εμπειρία από το παρελθόν, προετοιμασία για το μέλλον

Conference Proceedings uoadl:1001807 4103 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής. Εμπειρία από το παρελθόν, προετοιμασία για το μέλλον
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ)
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Year of publication:
2005
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Technology - Computer science
Adult education
Informatics in education
Biomedical Engineering
Computer Security
Keywords:
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Δια βίου Εκπαίδευση, E-Learning, Νέες τεχνολογίες, Υγεία, Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Number of pages:
469
Bib number:
482071
Usher Number:
004 ΣΕΠ ε 2005
Notes:
10ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής, 7-9/10, 2004

Φίλτρο

 

1. Οι μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη και τις τεχνολογίες της πληροφορικής στις προσεχείς δεκαετίες

Conference Paper uoadl:1042615
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Halatsis, Costas
Main subject category:
Technology - Computer science

2. Ανασκόπηση και προοπτικές της πληροφορικής

Conference Paper uoadl:1042617
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χαλκιάς Χρήστος
Main subject category:
Computer science

3. 1980-2000 οι ευκαιρίες που χάθηκαν. 2001-2020 οι ευκαιρίες που θα χαθούν;

Conference Paper uoadl:1042623
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χατζηνίκος, Αχ.
Main subject category:
Computer science

4. Συμπεράσματα για την παραγωγή, ολοκλήρωση και εγκατάσταση λογισμικού εφαρμογών σε περιπτώσεις προσωπικής εμπειρίας

Conference Paper uoadl:1042626
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Philokypros, George
Main subject category:
Computer science

5. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η επανίδρυση της διοίκησης

Conference Paper uoadl:1042632
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ανδρονόπουλος, Β.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences

6. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Conference Paper uoadl:1042634
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αναγνωστόπουλος, Δ.
Main subject category:
Public Administration

7. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση

Conference Paper uoadl:1042636
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ασημακόπουλος, Β.
Main subject category:
Public Administration

8. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η κοινωνία της πληροφορίας Α. Ε.

Conference Paper uoadl:1042638
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δούκας, Κ.
Main subject category:
Public Administration

9. Μπροστά στις εξελίξεις μέσω της τεχνολογίας

Conference Paper uoadl:1042640
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τσάγκος, Χρήστος
Main subject category:
Technology

10. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Conference Paper uoadl:1042642
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Θεοδωρόπουλος, Γ.
Main subject category:
Public Administration

11. Δράσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Κ.τ.Π.

Conference Paper uoadl:1042645
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Lorentzos, Nikos A.
Main subject category:
Education

12. Οι νέες τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Conference Paper uoadl:1042649
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κάτσικας, Σ.
Main subject category:
Computer science

13. Επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης

Conference Paper uoadl:1042652
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γραμματικόπουλος, Χ.
Main subject category:
Adult education

14. Ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής

Conference Paper uoadl:1042654
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δρίγκας, Αθ.
Main subject category:
Education

15. Η καταπολέμηση του κενού δεξιοτήτων πληροφορικής και η χρήση εναλλακτικού ανθρώπινου

Conference Paper uoadl:1042658
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καλαμακίδης, Γρηγόρης
Main subject category:
Computer science

16. Στρατηγική στην υγεία

Conference Paper uoadl:1042661
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τζαφέρης, Μ.
Main subject category:
Public Administration

17. Νέες τεχνολογίες στην υγεία

Conference Paper uoadl:1042664
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ιακωβίδης, Ηλ.
Main subject category:
Technology

18. 6 billion euros: is this enough for the perfect health care informatics system

Conference Paper uoadl:1042666
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Skouras, Costas A.
Main subject category:
Biomedical Engineering

19. Βιοπληροφορική: προϊόντα και προοπτικές

Conference Paper uoadl:1042669
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τσαυτάρης. Αθανάσιος
Main subject category:
Biomedical Engineering

20. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Conference Paper uoadl:1042671
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδάκης, Μιχάλης
Χαλούτσος, Γεώργιος
Main subject category:
Biomedical Engineering