Το πρόβλημα του 2000: τελική αποτίμηση και δράσεις 80 μέρες πριν το 2000

Conference Paper uoadl:1042822 678 Read counter

Original Title:
Το πρόβλημα του 2000: τελική αποτίμηση και δράσεις 80 μέρες πριν το 2000
Languages of Item:
Greek
Creator:
Sideridis, Alexander B.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Public Administration
Other subject categories:
Databases and Information Systems
Networks and Telecommunications
Transportation
Pages (from-to):
71-88
The digital material of the item is not available.