Το πρόβλημα του 2000: τελική αποτίμηση και δράσεις 80 μέρες πριν το 2000

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1042822 655 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Το πρόβλημα του 2000: τελική αποτίμηση και δράσεις 80 μέρες πριν το 2000
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Δημιουργός:
Σιδερίδης, Αλέξανδρος Β.
Περίληψη:
Δεν υπάρχει περίληψη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσια Διοίκηση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Μεταφορές
Σελίδες (από-έως):
71-88
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.