Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα

Conference Paper uoadl:1045035 883 Read counter

Original Title:
Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σταφυλοπάτης, Ανδρέας
Affiliation:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Networks and Telecommunications
Keywords:
Νευρωνικά δίκτυα
Pages (from-to):
4
The digital material of the item is not available.