Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων

Conference Proceedings uoadl:1001813 4212 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ)
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Πληροφορίας
Year of publication:
1996
Main subject category:
Networks and Telecommunications
Other subject categories:
Digital Signal and Image Processing
Keywords:
Νευρωνικά δίκτυα, Τεχνικές μάθησης
Bib number:
352808
Usher Number:
006.3 ΥΚΠΤΝΔ1996 σ 1996
Notes:
29 Απριλίου 1996

Φίλτρο

 

1. Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα

Conference Paper uoadl:1045035
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σταφυλοπάτης, Ανδρέας
Main subject category:
Networks and Telecommunications

2. Unsupervised learning using neural networks

Conference Paper uoadl:1045039
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Likas, Aristidis
Main subject category:
Networks and Telecommunications

3. Επισκόπηση τεχνικών μάθησης σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης

Conference Paper uoadl:1045043
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Περαντώνης Σ.
Καρράς, Δημήτρης Α.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

5. Ταυτοποίηση και έλεγχος συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα

Conference Paper uoadl:1045060
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κουμπουλής, Φ. Ν.
Μέρτζιος, Β.Γ.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

6. A study of neural network applications to signal processing

Conference Paper uoadl:1045072
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kollias, Stefanos
Main subject category:
Networks and Telecommunications

7. Robust and adaptive techniques in self-organizing neural networks

Conference Paper uoadl:1045075
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Pitas, I.
Kotropoulos, C.
Νικολαΐδης, Νίκος
Main subject category:
Networks and Telecommunications