Νέες τεχνικές μάθησης και βελτίωσης της γενικευτικής ικανότητας σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης (Συνέχεια της ομιλίας "Επισκόπηση τεχνικών μάθησης σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης")

Conference Paper uoadl:1045046 829 Read counter

Original Title:
Νέες τεχνικές μάθησης και βελτίωσης της γενικευτικής ικανότητας σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης (Συνέχεια της ομιλίας "Επισκόπηση τεχνικών μάθησης σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης")
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καρράς, Δημήτρης Α.
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Πληροφορικής
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Networks and Telecommunications
Education
Algorithms and Theory of Computation
Keywords:
Νευρωνικά δίκτυα
Pages (from-to):
26
The digital material of the item is not available.