Ταυτοποίηση και έλεγχος συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα

Conference Paper uoadl:1045060 759 Read counter

Original Title:
Ταυτοποίηση και έλεγχος συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουμπουλής, Φ. Ν.
Μέρτζιος, Β.Γ.
Affiliation:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Βιομηχανίας
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Networks and Telecommunications
Keywords:
Νευρωνικά δίκτυα
Pages (from-to):
27
The digital material of the item is not available.