Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων

Πρακτικά Συνεδρίου uoadl:1001813 4281 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθρώπινα δίκτυα διάδοσης της Ε&Τ γνώσης. Δίκτυο ΝΕΥΡΩΝ. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Προοπτική και εφαρμογές.Σεμινάριο. Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές της τεχνολογίας νευρωνικών δικτύων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Συλλογικό όργανο:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ)
Πανεπιστήμιο Πατρών. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Πληροφορίας
Έτος έκδοσης:
1996
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας
Λέξεις-κλειδιά:
Νευρωνικά δίκτυα, Τεχνικές μάθησης
Bib number:
352808
Ταξιθετικός αριθμός:
006.3 ΥΚΠΤΝΔ1996 σ 1996
Σημειώσεις:
29 Απριλίου 1996

Φίλτρο

 

1. Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045035
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Σταφυλοπάτης, Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

2. Unsupervised learning using neural networks

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045039
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Λύκας, Αριστείδης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

3. Επισκόπηση τεχνικών μάθησης σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045043
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Περαντώνης Σ.
Καρράς, Δημήτρης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

4. Νέες τεχνικές μάθησης και βελτίωσης της γενικευτικής ικανότητας σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης (Συνέχεια της ομιλίας "Επισκόπηση τεχνικών μάθησης σε δίκτυα μιας κατεύθυνσης")

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045046
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Καρράς, Δημήτρης Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

5. Ταυτοποίηση και έλεγχος συστημάτων με νευρωνικά δίκτυα

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045060
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κουμπουλής, Φ. Ν.
Μέρτζιος, Β.Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

6. A study of neural network applications to signal processing

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045072
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Κόλλιας, Στέφανος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

7. Robust and adaptive techniques in self-organizing neural networks

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1045075
Μονάδα:
Σχολή Θετικών Επιστημών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Δημιουργός:
Πιτάς, Ι.
Κοτρόπουλος, Κ.
Νικολαΐδης, Νίκος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες