ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α'

Accessible textbook uoadl:1081438 3156 Read counter

Ermofilos code:
6654
Book code:
6654
Title:
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α'
Author:
Βάλτερ Πούχνερ
ISBN:
960–250–337–8
Publication House:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Year of publication:
2006