ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α'

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081438 3732 Αναγνώσεις

Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6654
Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ:
6654
Τίτλος:
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α'
Συγγραφέας:
Βάλτερ Πούχνερ
ISBN:
960–250–337–8
Εκδοτικός Οίκος:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Έτος έκδοσης:
2006

Φίλτρο