Προσβάσιμα Συγγράμματα

Συλλογή uoadl:1010742 19560 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προσβάσιμα Συγγράμματα
Περιγραφή:Η συλλογή περιλαμβάνει συγγράμματα
του ΕΚΠΑ
τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και
μετατραπεί σε προσβάσιμη μορφή σε πολλαπλούς μορφότυπους
από τη Μονάδα Προσβασιμότητας
για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ)
του ιδρύματός μας, με σκοπό να
τα παρέχει δωρεάν στους Φοιτητές με Εντυποαναπηρία που τα δικαιούνται.
 Άτομα με εντυποαναπηρία είναι όσοι δεν
μπορούν να διαβάσουν αποτελεσματικά τις έντυπες πληροφορίες (βιβλία,
εφημερίδες, περιοδικά, κ.ά.) λόγω οπτικής, φυσικής, αντιληπτικής, αναπτυξιακής,
γνωσιακής ή μαθησιακής αναπηρίας.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα οργάνωση
παροχής υπηρεσιών σε ΦμεΑ στο
  ΕΚΠΑ, το ίδιο το ψηφιακό υλικό που αντιστοιχεί στα προσβάσιμα συγγράμματα δε διατίθεται ελεύθερα μέσω της Περγάμου. Προκειμένου να το
προμηθευτεί ο κάθε
 
ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στη ΜοΠροΦμεΑ και να το αιτηθεί
μέσω του πληροφοριακού της συστήματος «ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ: Ψηφιακές
Υπηρεσίες Προσβάσιμων Ακαδημαϊκών Συγγραμμάτων για Φοιτητές με Αναπηρία
του
ΕΚΠΑ
».

Οι πλατφόρμες ΕΡΜΟΦΙΛΟΣ  και Πέργαμος διαλειτουργούν, ενημερώνοντας κατάλληλα τη
συλλογή Προσβάσιμα Συγγράμματα, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να
περιηγηθεί στη συλλογή, να δει ποια συγγράμματα υπάρχουν ήδη διαθέσιμα και να
αναζητήσει το σύγγραμμα που θέλει.

Οι προσβάσιμοι μορφότυποι στους οποίους
μετατρέπεται ένα σύγγραμμα περιλαμβάνουν:

 • Μεγαλοεκτύπωση (LARGE
  PRINT)
 • Ηχητική απόδοση με συνθετική φωνή
  (MP3)
 • Ψηφιακό ακουστικό βιβλίο (DAISY2)
 • Έγγραφο του MS-Word (DOCX)
 • Αρχείο έτοιμου προς εκτύπωση κειμένου
  braille (BRAILLE)
 • Ψηφιακή μορφή ανάγλυφων σχημάτων
  (JPEG)
 • Μαθηματικό αρχείο LaTeX (LATEX)

Φίλτρο

 

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ Α' (ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ)

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081367
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6638

2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ Γ' (ΑΣΚΉΣΕΙς ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΉΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉΣ)

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081376
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6649

3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΘΕΩΡΊΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081384
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6647

4. ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΎ ΔΙΚΑΊΟΥ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081393
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4142

5. Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί. Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου ΙΙ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081408
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6652

6. ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Α'

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081438
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6654

7. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΜΟΣ Β - ΙΣΤΟΡΙΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081483
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3506

8. ΓΙΑΤΙ ΚΥΛΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081498
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5072

9. ΦΥΣΙΚΉ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081517
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
5776

10. ΦΎΛΟ@ΈΡΕΥΝΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081532
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6651

11. ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081533
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3985

12. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ ΤΗΣ ΑΡΧΑΊΑΣ ΕΒΡΑΪΚΉΣ ΓΛΏΣΣΑΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081556
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6639

13. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081571
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6637

14. ΔΗΜΌΣΙΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΔΊΚΑΙΟ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081580
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4055

15. ΤΟ ΠΑΡΆΔΟΞΟ ΜΕ ΤΟΝ ΗΘΟΠΟΙΌ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081595
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6646

16. ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΉ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΉ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081602
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6643

17. ΤΟ ΝΟΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΏΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081631
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6138

18. ΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΌ ΘΈΑΤΡΟ 18ΟΣ-19ΟΣ ΑΙ.

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081646
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4707

19. ΣΧΟΛΙΚΉ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081661
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
3875

20. ΣΧΕΔΙΆΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΜΆΘΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΉΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1081676
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
6655