Πρακτικά Συγκλήτου 1870-1872, τόμος 8

Volume of Archival Material uoadl:1110 3655 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1870-1872, τόμος 8
Time Coverage:
1870-1871, 1871-1872

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 1870

Proceedings uoadl:1111
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1870

Proceedings uoadl:1112
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1870

Proceedings uoadl:1113
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση: 8 Δεκεμβρίου 1870

Proceedings uoadl:1114
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση: 12 Ιανουαρίου 1871

Proceedings uoadl:1115
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση: 26 Ιανουαρίου 1871

Proceedings uoadl:1116
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1871

Proceedings uoadl:1117
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1871

Proceedings uoadl:1118
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1871

Proceedings uoadl:1119
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 10 Μαΐου 1871

Proceedings uoadl:1120
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση: 22 Ιουνίου 1871

Proceedings uoadl:1121
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση: 6 Ιουλίου 1871

Proceedings uoadl:1124
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση: 25 Αυγούστου 1871

Proceedings uoadl:1141
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση: 30 Αυγούστου 1871

Proceedings uoadl:1142
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση: 9 Σεπτεμβρίου 1871

Proceedings uoadl:1143
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση: 11 Σεπτεμβρίου 1871

Proceedings uoadl:1144
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση: 18 Σεπτεμβρίου 1871

Proceedings uoadl:1145
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση: 25 Σεπτεμβρίου 1871

Proceedings uoadl:1146
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1871

Proceedings uoadl:1147
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 1871

Proceedings uoadl:1148
Unit:
Historical Archive