Πρακτικά Συγκλήτου 1870-1872, τόμος 8

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1110 3653 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1870-1872, τόμος 8
Χρονική κάλυψη:
1870-1871, 1871-1872
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 1870

Πρακτικά uoadl:1111
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση: 27 Οκτωβρίου 1870

Πρακτικά uoadl:1112
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση: 10 Νοεμβρίου 1870

Πρακτικά uoadl:1113
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση: 8 Δεκεμβρίου 1870

Πρακτικά uoadl:1114
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση: 12 Ιανουαρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1115
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση: 26 Ιανουαρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1116
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση: 16 Φεβρουαρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1117
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση: 9 Μαρτίου 1871

Πρακτικά uoadl:1118
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση: 6 Απριλίου 1871

Πρακτικά uoadl:1119
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση: 10 Μαΐου 1871

Πρακτικά uoadl:1120
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση: 22 Ιουνίου 1871

Πρακτικά uoadl:1121
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση: 6 Ιουλίου 1871

Πρακτικά uoadl:1124
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση: 25 Αυγούστου 1871

Πρακτικά uoadl:1141
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση: 30 Αυγούστου 1871

Πρακτικά uoadl:1142
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση: 9 Σεπτεμβρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1143
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση: 11 Σεπτεμβρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1144
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση: 18 Σεπτεμβρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1145
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση: 25 Σεπτεμβρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1146
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση: 2 Οκτωβρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1147
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 1871

Πρακτικά uoadl:1148
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο