Κιουστέκι

Jewel uoadl:111979 1293 Read counter

Insertion number:
862
Name:
Κιουστέκι
Date submitted:
19730101
Source:
Αγορά
Purchase value:
6.000 δρχ.
Material:
Metal
Stones
Description:
Θηλυκωτάρι με σαμπάτ διακόσμηση. Αποτελείται από τρία τμήματα, τα οποία συνδέονται με 7 αλυσίδες. Το κεντρικό τμήμα αετόμορφο.

1


2