Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:111979 1297 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
862
Ονομασία:
Κιουστέκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19730101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
6.000 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο
Λίθοι
Περιγραφή:
Θηλυκωτάρι με σαμπάτ διακόσμηση. Αποτελείται από τρία τμήματα, τα οποία συνδέονται με 7 αλυσίδες. Το κεντρικό τμήμα αετόμορφο.

1


2