Μεσοζώναρο

Jewel uoadl:111989 1176 Read counter

Insertion number:
883
Name:
Μεσοζώναρο
Date submitted:
19740101
Geographical region:
Ήπειρος
Source:
Αγορά
Purchase value:
4.000 δρχ.
Material:
Metal
Other
Description:
Κιουστέκι μικρό μέσης με σαμπάτ διακόσμηση.

1


2