Μεσοζώναρο

Κόσμημα uoadl:111989 1192 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
883
Ονομασία:
Μεσοζώναρο
Ημερομηνία καταγραφής:
19740101
Γεωγραφική περιοχή:
Ήπειρος
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
4.000 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο
Άλλο
Περιγραφή:
Κιουστέκι μικρό μέσης με σαμπάτ διακόσμηση.

1


2