Γιορντάνι

Jewel uoadl:111992 1517 Read counter

Insertion number:
908
Name:
Γιορντάνι
Date submitted:
19740101
Source:
Αγορά
Purchase value:
10.000 δρχ.
Material:
Metal
Stones
Description:
Γιορντάνι με αλυσίδες φιλιγκράν και νομίσματα.

1


2