Γιορντάνι

Κόσμημα uoadl:111992 1538 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
908
Ονομασία:
Γιορντάνι
Ημερομηνία καταγραφής:
19740101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
10.000 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο
Λίθοι
Περιγραφή:
Γιορντάνι με αλυσίδες φιλιγκράν και νομίσματα.

1


2