Γιορντάνι

Jewel uoadl:112487 565 Read counter

Insertion number:
873
Name:
Γιορντάνι
Date submitted:
19730101
Geographical region:
Θεσσαλία
Source:
Αγορά
Purchase value:
6.000 δρχ.
Material:
Other
Metal
Dimensions:
22 cm.
Description:
Αποτελείται από δύο μέρη: Το άνω μέρος στο κέντρο φέρει ένα σμαράγδι. Η κάτω σειρά αποτελείται από 20 φυλλοειδή εξαρτήματα. Το κεντρικό μέρος είναι κυκλικό και φέρει εγχάρακτη παράσταση σταυρού με τα σύμβολα του Πάθους.

1