Γιορντάνι

Κόσμημα uoadl:112487 457 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
873
Ονομασία:
Γιορντάνι
Ημερομηνία καταγραφής:
19730101
Γεωγραφική περιοχή:
Θεσσαλία
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
6.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Διαστάσεις:
22 cm.
Περιγραφή:
Αποτελείται από δύο μέρη: Το άνω μέρος στο κέντρο φέρει ένα σμαράγδι. Η κάτω σειρά αποτελείται από 20 φυλλοειδή εξαρτήματα. Το κεντρικό μέρος είναι κυκλικό και φέρει εγχάρακτη παράσταση σταυρού με τα σύμβολα του Πάθους.

1