Γιορντάνι

Jewel uoadl:112517 468 Read counter

Insertion number:
894
Name:
Γιορντάνι
Date submitted:
19740101
Geographical region:
Καρδίτσα
Town / Village:
Καρδίτσα
Source:
Αγορά
Purchase value:
10.000 δρχ.
Material:
Other
Metal
Description:
Γιορντάνι με φιλιγκράν διακόσμηση και πέτρες. Αποτελείται από 21 τεμάχια, τα οποία καταλήγουν σε ανθέμιο. Από κάθε τεμάχιο εξαρτώνται δύο φιλιγκράν φύλλα.

1


2