Γιορντάνι

Κόσμημα uoadl:112517 491 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
894
Ονομασία:
Γιορντάνι
Ημερομηνία καταγραφής:
19740101
Γεωγραφική περιοχή:
Καρδίτσα
Πόλη / Χωριό:
Καρδίτσα
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
10.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Περιγραφή:
Γιορντάνι με φιλιγκράν διακόσμηση και πέτρες. Αποτελείται από 21 τεμάχια, τα οποία καταλήγουν σε ανθέμιο. Από κάθε τεμάχιο εξαρτώνται δύο φιλιγκράν φύλλα.

1


2