Σκούφια

Dress uoadl:113320 1096 Read counter

Insertion number:
6
Name:
Σκούφια
Date submitted:
19720101
Geographical region:
Άρτα
Town / Village:
Άγναντα
Source:
Δωρεά
Donator:
Αγόρου Ελευθερία
Material:
Fabric
Description:
Γκρενά σκούφια ανδρικής ενδυμασίας.

1