Σκούφια

Ένδυμα uoadl:113320 1143 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
6
Ονομασία:
Σκούφια
Ημερομηνία καταγραφής:
19720101
Γεωγραφική περιοχή:
Άρτα
Πόλη / Χωριό:
Άγναντα
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Δωρητής:
Αγόρου Ελευθερία
Υλικό:
Ύφασμα
Περιγραφή:
Γκρενά σκούφια ανδρικής ενδυμασίας.

1