Ενδύματα

Συλλογή uoadl:col_folkdresses 6115 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ενδύματα
Γεωγραφική κάλυψη:
Όλα σχεδόν τα γεωγραφικά μέρη του ελληνικού ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου, της Κύπρου, του μικρασιατικού και ποντιακού Ελληνισμού.
Χρονική κάλυψη:
1964 - σήμερα (19ος - 20ος αιώνας)
Στοιχεία επικοινωνίας:
Ταχ. διεύθυνση: Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής , 7ος όροφος (είσοδος 734)
Νικολάου Πολίτη 1, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ.15772
Τηλέφωνο: 210 727 7778
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: fma@phil.uoa.gr
Ιστότοπος: https://fma.phil.uoa.gr/
Κανόνες πρόσβασης:
Κατόπιν σχετικής άδειας από την Διεύθυνση

Φίλτρο

 

1. Φούντα από φέσι

Ένδυμα uoadl:113022
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
143

2. Μπροστέλλα

Ένδυμα uoadl:113024
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
957

3. Γονατάδες

Ένδυμα uoadl:113260
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
12

4. Ζωνάρι

Ένδυμα uoadl:113265
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
644

5. Καλτσοδέτα

Ένδυμα uoadl:113267
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
135

6. Φανελομάνικο

Ένδυμα uoadl:113269
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
114

7. Δεκλεμές

Ένδυμα uoadl:113272
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
23

8. Φούντες

Ένδυμα uoadl:113277
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1010

9. Ποδιά

Ένδυμα uoadl:113283
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1028

10. Κεφαλομάντηλο

Ένδυμα uoadl:113293
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1128α

11. Κεφαλομάντηλο

Ένδυμα uoadl:113296
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
1128β

12. Ζώνη

Ένδυμα uoadl:113300
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
77

13. Προσώμι

Ένδυμα uoadl:113303
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
848

14. Γιλέκο

Ένδυμα uoadl:113305
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
214

15. Σκούφια

Ένδυμα uoadl:113320
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
6

16. Ποκάμισο

Ένδυμα uoadl:113999
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
30

17. Διμίτι

Ένδυμα uoadl:114010
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
158

18. Αλαντζιάς

Ένδυμα uoadl:114014
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
183

19. Κοντογούνι

Ένδυμα uoadl:114017
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
110

20. Φούστα

Ένδυμα uoadl:114021
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αριθμός εισαγωγής:
137