Προσώμι

Ένδυμα uoadl:113303 1122 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
848
Ονομασία:
Προσώμι
Ημερομηνία καταγραφής:
19710101
Τρόπος προέλευσης:
Δωρεά
Υλικό:
Ύφασμα
Περιγραφή:
Προσώμι υφαντό.

1